Toerusting voor kerken

“We mogen anderen onderwijzen om geestelijk volwassen te worden.” Efeziërs 4

Iemand uit de gemeente geneest, wat fantastisch!!!
En nu?

Waarom jij wel en ik niet?

Herken je dat? Dat een gemeentelid is genezen? Dat God (na jaren) ingreep in zijn of haar lot. En dat iedereen het aan de ene kant wel fantastisch vindt maar ergens ook denkt: En nu?

Het komt vaak voor dat er binnen de kerk geen ervaring is rondom dit thema. Dat is verschrikkelijk jammer want hierdoor kan de kerk niet de juiste geestelijke ondersteuning bieden. Door het gebrek aan kennis, wordt het onderwerp onterecht vermeden.

Er lijkt een taboe te heersen op Gods wonderen.
Het onderwerp ligt enorm gevoelig.

Herken je dit?

Toerusting over ziekte, genezing en nazorg

Wat zou het de gemeente brengen als er toerusting of onderwijs gegeven zou worden over ziekte en genezing? Verlang jij ernaar om de gemeente te onderwijzen op dit onderwerp, maar lukt het jezelf niet vanwege gebrek aan tijd, kennis of ervaring? Dat hoeft nu geen excuus meer te zijn ;-) 

Ik geef toerusting over het onderwerp ‘ziekte, genezing en nazorg’. Tijdens de toerustingsbijeenkomst neem ik de gemeente mee in de meest voorkomende onderwerpen die rondom ziekte en genezing spelen. Samen kijken we naar wat er in jullie gemeente leeft en wat jullie nodig hebben.

De Bijbel speelt een belangrijke rol tijdens deze bijeenkomsten. Ik vind het erg belangrijk om in Gods Woord te kijken wat God er Zelf over zegt.

Daarnaast heb ik in het afgelopen jaar een onderzoek gehouden onder mensen die genezen zijn na gebed. Naast mijn eigen genezing vormen hun verhalen en ervaringen de basis van de onderwerpen die behandeld worden.

Nodig mij uit: