Trainingen

Onderwijs geven over hoe wij anderen kunnen helpen rondom genezing

"Jezus zei: ‘Haal de doeken weg en laat hem naar huis gaan.’"

Johannes 11:44

Hoe zou het nu gaan met...?

Huppelend ging ze de zaal uit! Overweldigd doordat God haar had aangeraakt en haar had genezen! Wat voelde ze zich vervuld met Gods Geest. Je keek haar na en voelde Gods grootheid in alles om je heen. Ze verdween uit beeld.

Een aantal weken later flitste ze even door je gedachten heen. ‘Hoe zou het met haar gaan?’

In het hart maar uit het zicht?

Herken je dat, dat je voor mensen mag bidden en dat zij de geweldige ervaring krijgen dat God hen geneest, maar dat ze daarna eigenlijk uit het zicht verdwijnen?

Het gebeurt niet alleen jou.

Er zijn veel organisaties die bijeenkomsten organiseren waar gebedsgenezing centraal staat. Het is fantastisch dat er soms massaal of juist in een kleine setting voor mensen gebeden wordt.
Vaak wordt daarbij gezegd dat men daarna contact op moet nemen met hun eigen kerkelijke gemeente, als ze daarbij betrokken zijn.
Veel van deze mensen raken uit het zicht en niemand van de organisatie weet na een paar maand hoe het echt met ze gaat.

Zijn hun vragen beantwoordt?

Hoe heeft hun omgeving gereageerd?

Hebben ze last van geestelijke strijd gehad?

Kortom; hoe gaat het nu met ze?

Zicht houden en de juiste nazorg bieden

Hoe geweldig zou het fijn als je als organisatie juist deze mensen niet uit het oog verliest.
Dat je weet waar genezen mensen tegen aan kunnen lopen en dat je hen kunt ondersteunen in de juiste nazorg die ze nodig hebben.

Speciaal voor organisaties en kerken die bezig zijn rondom het thema genezing en gebedsgenezing heb ik een training ontwikkelt, de 'Ont-wikkel hen' training.

'Ont-wikkel hen' training

Toen Jezus Lazarus uit de dood opwekte riep Hij de omstanders op de doeken om Lazarus’ lichaam te verwijderen en hem naar huis te laten gaan. Oftewel, Jezus gaf nieuw leven en de mensen om Lazarus heen moesten hem weer op weg helpen. Ze moesten helpen het verleden, ziekte en dood, af te leggen om vervolgens weer te gaan leven.

Die oproep geldt vandaag de dag nog steeds. God geeft nieuw leven, wij mogen de persoon in kwestie helpen zijn of haar oude leven af te leggen en niets daarvan meenemen het nieuwe leven in.
Wij mogen hen leren dat ze niets mee hoeven te nemen wat hen terug kan trekken het verleden in.

Bijbel en onderzoek

In de ‘ont-wikkel hen’ training neem ik je mee in de meest voorkomende situaties waar genezen mensen mee worstelen.

Het is gebaseerd op een onderzoek onder meer dan 50 genezen personen en is opgebouwd aan de hand van diverse Bijbelteksten.

Zo ook de tekst uit Johannes 11 vers 44: 
"Haal de doeken weg en laat hem naar huis gaan."

Wil je hiermee aan de slag?

Neem gerust contact met me op.

Terugvallen in oud gedrag?

Wist je dat:

- 40% van de mensen terugvalt in gedrag wat voortvloeit uit de jaren van ziek-zijn?

- 90% last heeft van 'Survival guilt'

- 45% theologische vragen heeft

- 4% na een aantal jaar hun geloof zelfs verliest als ze niet de juiste nazorg krijgen?

Deze cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek wat ik gehouden heb onder meer dan 50 personen die na gebed door God genezen zijn.