Pastoraat

Pastorale teams trainen en ondersteunen in deze vorm van Bijzonder Pastoraat

Heeft iemand die genezen is nog pastorale hulp nodig dan?
Jazeker!

Het kloppende hart van de gemeente

Bij de term Pastoraat denken veel mensen al snel aan geestelijke zorg voor ouderen en zieken. En binnen de gemeente wordt dan ook veel geïnversteerd in deze doelgroepen. Maar pastoraat omvat de geestelijke zorg aan alle doelgroepen binnen de gemeente.

Eigenlijk kun je het zo zien: Pastoraat is het kloppende hart van de zorg aan het Lichaam van Christus. Ieder lichaamsdeel heeft bepaalde zorg nodig.
Ook mensen die genezen zijn? Ja zeker, ook zij!

Wat is nou het probleem dan?

De meeste mensen die na hun genezing bij hun gemeente aanklopten kregen ongeveer bovenstaande vraag te horen. ‘Je bent nu toch genezen? Wat is nu je probleem?’.

Juist ook deze doelgroep heeft behoefte aan pastorale, geestelijke zorg, vooral in de eerste tijd na hun genezing.

Voor veel gemeentes is het een uitdaging om hun pastorale medewerkers, vrijwilligers en/of bezoekbroeders en -zusters daarover de juiste informatie te geven en besluiten daarom op zoek te gaan naar een ervaringsdeskundige.

Kennis, ervaring en onderzoek

Voor gemeentes die pastorale zorg hoog in het vaandel hebben staan, spreek ik graag op thema-avonden of trainingen.

Pastoraat is een belangrijk onderdeel in de gemeentes. Vaak wordt stilgestaan bij ouderen- en ziekenpastoraat. Het pastoraat gericht op genezen mensen is vaak een combinatie van verschillende vormen pastoraat.

De een heeft moeite met het maken van een plan voor de toekomst, de ander loopt vast op het verdriet van het verleden. En nog een ander zit vol vragen.

Pastorale thema-avonden

Tijdens een thema-avond of training voor het pastorale team, neem ik het team mee in de theorie maar kijken we ook naar de praktijk. De avonden zijn interkerkelijk, dat betekent dat ik in een (telefonisch) kennismakingsgesprek met een van de leidinggevenden overleg op welke punten we de avond dieper in gaan.

Op de avond zelf behandelen we een aantal stappen:

- Allereerst kijken we naar de kennis die er binnen het team is.
- En we kijken naar ervaringen op dit gebied.

Zodra dit helder is hebben we ons vertrekpunt en kan onze gezamenlijke ontdekkingsreis echt van start.

Vervolgens gaan we aan de hand van:
- Jullie ervaringen,
- Antwoorden uit mijn onderzoek* én natuurlijk,
- Teksten uit de Bijbel,

ontdekken wat jullie als team nodig hebben om mensen binnen de gemeente de juiste nazorg en pastorale zorg te bieden.

* In 2020 heb ik een onderzoek gehouden onder meer dan 50 mensen die genezen zijn. Hun antwoorden vormen de basis voor de informatieavonden voor pastorale teams.

Meer informatie of wil je mij boeken?